Home
Noviny
Kultura
info
 

ŠVAMBERK


zajímavosti  - kam na výlet


ErbŠvamberk - kostelŠvamberk - hrad

Vznik hradu Švamberk (z německého Schwanberg - Labutí hora) podle nejbližší vesnice též zvaného Krasíkov lze bezpečně doložit zhruba do druhé poloviny 13. století. Vznik je spojen se dvěma jmény: Kojata Hrabišic - původní majitel vsi Krasíkova, který tuto odkázal svým příbuzným a Ratmír ze Skviřína - kupec pozemku a první pán ze Švamberka.
Po postavení hrad zaujímal zhruba jednu třetinu temene hory, od zbytku byl oddělen příkopem. Nejstarší stavbou je kruhová věž zvaná bergfrit, poté bylo jádro hradu obehnáno hradbami a byl vystavěn palác. Kolem roku1342 byla v předpolí vystavěna kaple sv. Jiří a byl dokopán a upraven okružní příkop kolem celého kopce.

V průběhu husitských válek (r. 1420) byl hrad dobit a obsazen husity. Několikráte se Plzeňští snažili hrad získat zpět pro stranu katolickou, v listopadu roku 1421 skoro úspěšně, avšak na poslední chvíli dorazil Žižka s armádou pěti tisíc vojáků a hrad zůstal v rukou strany podobojí. Nakonec (1422) hrad vykoupil od husitů za 700 kop grošů Hynek Krušina.
Roku 1443 postihla Švamberk katastrofa. V komnatách Krušinovy manželky Markéty vznikl požár, který během několika hodin zlikvidoval celý hrad (škody zhruba 500 kop grošů). Stará hradní kaple byla přestavěna a zasvěcena sv. Jiřímu a Panně Marii.
Dědicem hradu se stal po Hynkově synu Bohuslavovi Jindřich ze Švamberka. Ten opravoval hrad aby se v něm dalo pohodlně bydlet. V nové kapli též zvané kostelem byla vybudována i rodinná hrobka, na nádvoří bylo postaveno několik budov např. konírna, pekárna a pivovar.
V r. 1544 byl hrad prodán rodu z Krajku na Točníce, avšak po třiceti letech se hrad opět dostává do rukou pánů s labutí v erbu. V r. 1615 první zmínka o zámeckém kostel (sv. Máří Magdalény). R. 1644 - obrovský požár, zničen celý zadní hrad. A z této pohromy se již nikdy nevzpamatoval. Asi v r 1787 byla Švamberská hrobka znesvěcena a vykradena farářem a zedníkem.
Po 2. sv . válce byl hrad dán do státní zprávy.

A co z hradu zbylo? Po vjezdu do hradu se po pravé ruce nachází ruiny domku kostelníka a po pravé zbytky pivovaru. Přímo naproti se nachází zvonice a v levém rohu stojí dominanta kopce kostel sv. Máří Magdalény. Pokud budeme pokračovat cestičkou směrem za kostel překročíme příkop ve kterém se nachází kámen- podpěra původního mostu. Po cestičce dojdeme až ke zbytkům paláce, z toho stojí jedna zeď, a k bergfritu.
Hradu se ujal spolek pro jeho záchranu, který se stará o vyčištění okolí od nepořádku, prosekává náletové křoviny atd. .

A jak se k hradu dostat? Autem z Plzně je nejlepší cesta směr Karlovy Vary, u obce Štipoklasy odbočit směrem na Konstantinovy lázně. Už zhruba 15 km od Konstantinek se nám hrad na kopci zviditelní. Po průjezdu Lázněmi se dáme směrem na obec Kokašice a zhruba 300 m za nimi se nachází odbočka směrem k hradu. Přímo na nádvoří je vjezd aut zakázán, pod hradem se však nachází parkoviště. Vlakem se dáme na Pňovany, kde přestoupíme na motoráček, který nás doveze až do Kokašic. Asi 4 kilometry od Krasíkova se nacházejí hrady Gutštejn a Volfštejn.

Jako člen pro ochranu hradu Švamberk vás na závěr prosím abyste hrad nijak nepoškozovali a v zájmu vlastní bezpečnosti neprolézali zříceninu. Jen tak si zachováte zdraví a hrad zůstane pro další generace.

Pajiczek
 
HOME
UP