Home
Noviny
Kultura
info

 

TRAMVAJE


zajímavosti  - plzeňská doprava hromadná

 

Téměř většina obyvatel Plzně používá ke svým cestám do zaměstnání, kulturou, či zábavou MHD. Mnohdy si ani v tom shonu neuvědomujeme kolik lidí má na starosti to, aby tramvaje, trolejbusy, či autobusy jezdily bezpečně, včas, zkrátka ke spokojenosti obyvatel města a jeho návštěvníků. Zajímavé osudy mají,nejen zaměstnanci ale i vozidla městské dopravy. Za celých více jak sto let provozu MHD v Plzni se jich na plzeňských kolejích a silnicích vystřídaly stovky. Mnohé typy upadly v zapomnění, jiné měly to štěstí, že se zachovaly jako historické exempláře a i budoucím generacím budou připomínat zašlou minulost svého oboru.

Není jistě nutné vysvětlovat, že páteří plzeňské MHD je tramvajová doprava. Byla zahájena dne 29.6.1899 a na tehdejší dobu poměrně rozsáhlé síti se začalo prohánět dvacet nových tramvajových vozů, které vyrobila karosárna Václav Brožík a syn sídlíci v dnes již neexistujícím domě na Denisovo nábřeží. Elektrickou výzbroj pro pohon těchto vozů dodala firma "českého Edisona" ing. Františka Křižíka. Tramvajové vozy patřily k tomu nejlepšímu, co bylo možno v českých městech spatřit - elegantní vozy měly tmavěčervený nátěr, v kombinaci s krémovou barvou, na bocích vozu byly odlitky městských znaků. Plošiny vozů byly částečně uzavřeny a chránily tak alespoň trochu posádku před nepohodou. Vozy z první série se udržely v provozu velmi dlouho, většina z nich byla vyřazena až v první polovině padesátých let, některé tramvaje byly v průběhu svého života vyjmutím elektrické výzbroje upraveny na vlečné.

T5B6 v popředí a Křižíkova `18`Osmnáctka v obležení obyvatel LitvínovaSetkání plzeňské a ostravské historické tramvajeOsmnáctka a liberecký vůz T2

Zásluhou tehdejších pracovníků DP byl zachován vůz evidenčního čísla 18 jako historický. Byla to právě "osmnáctka", která onoho 29. září 1899 slavnostně vyzdobená zahajovala tramvajový provoz. Vůz byl dlouhá léta deponován ve vozovně Slovany, do ulic vyjížděl pouze sporadicky, byly s ním slavnostně otevírány nové tratě, v polovině osmdesátých let si zahrál berlínskou tramvaj v západoněmeckém filmu "Pavučina", jehož některé scény se natáčely v Plzni. V roce 1994 byla zahájena náročná renovace tohoto klenotu na kolejích, za přispění mnoha subjektů byla prováděna Krnovskými strojírnami. Úkolem bylo vrátit tramvaji původní vzhled odpovídající stavu po dodání, renovace elektrické výzbroje atd., obnova litých městských znaků na bocích vozu atd. "Osmnáctka" byla dále zapsána do státního seznamu kulturních památek. Jak se renovace povedla můžete posoudit při akcích, které se s touto tramvají konají, již tradicí se staly historické víkendy pořádané v červnu, kdy vyjíždějí obě historické tramvaje do ulic, aby svezly množství zájemců.
"Osmnáctka" se stala letošního 26.září hitem oslav 100 let MHD v Mostě, kam byla zapůjčena. Mostecké obyvatelstvo nezvyklé na "dřevěnou tramvaj" ji doslova oblehlo. Velkým zážitkem, který se asi jen tak opakovat nebude byl přejezd kolony historických tramvají po rychlodráze do Litvínova.
Tramvaje s evidenčním číslem 18 není pouze jedinou historickou tramvají se kterou se můžeme v Plzni setkat. Druhým vozem je zástupce generace vozů řady T s jejímiž mladšímmi členy se můžeme nejen v ulicích Plzně setkávat dosud. Tramvaj nese označní jako typ T1 a je výsledkem poválečné spolupráce závodu ČKD Tatra s americkým koncernem Westinghouse. Spojení obou firem přineslo výsledek již roku 1951 - v pražských ulicích se objevil vůz zcela nové koncepce, vzápětí následovala dodávka 133 ks vozů do Prahy, na své si přišla i Plzeň, která v druhé polovině padesátých let obrdržela 33 nových a na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých ještě 16 ojetých vozů právě z Prahy, nové vozy T1 ale jezdily i v Ostravě, Olomouci a v Mostě. Vozy T1 začaly být vyřazovány postupně od druhé poloviny sedmdesátých let, jejich likvidace byla závislá na dodávkách nových vozů. Plzeň byla poslední město, které se těmito vozy rozloučilo až 4. dubna 1987. Za účasti mnoha fandů a představitelů výrobního závodu byla uspořádána závěrečná jízda, po níž poslední vůz symbolicky zajel na šrotovací kolej. Naštěstí ne všechny tyto bezesporu technicky zajímavé vozy byly sešrotovány. Tramvaj s číslem 121 se dožila dnešních dnů, nejprve vozila děti z mateřských škol, poté se stala regulérním historickým vozem. Její osud byl mnohokrát nahnutý, přežila jen díky obětavosti a snaze zaměstnanců, což bohužel platí dodnes. Vozidlo je sice v provozuschopném stavu, nicméně potřebná větší oprava je stále oddalována, nehledě na fakt, že tramvaj stále nese modrý nátěr, který zcela neodpovídá žádnému provoznímu stavu. Doufejme, že i "té jednička" se časem dočká opravy, kterou si jistě zaslouží.

Osud dalších vozidel tramvajové dopravy, která byla původně také zachována jako historická je ovšem daleko smutnější. V roce 1994 byla zcela nesmyslně sešrotována tramvaj typu T2, vůz byl po svém vyřazení z osobní dopravy odstaven v areálu vozovny, byly již na něm provedeny základní renovační práce. Nesmyslným rozhodnutím byl tento vůz raději sešrotován, Plzeň tak přišla o jednu z bezesporu nejzajímavějších tramavají, jaké kdy byly vyrobeny.

Vůz T1 na křižovatce Sladkovského - Radyňská při historickém víkenduKřižíkova Osmnáctka - nejstarší historická tramvaj v ČR Vůz T1 v hale vozovny Slovany

Bohužel přístup DP se nezměnil ani v následujícím období, v loňském roce byl odprodán soukromé osobě bývalý pracovní vůz z roku 1927, vyrobený firmou Ringhoffer, z něj je nyní bufet na Václavské náměstí. Právě tato tramvaj mohla svým starým vzhledem nahradit "osmnáctku" při okružních jízdách. Pmdp se však rozhodly jít jinou cestou než mnohé dopravní podniky u nás - příkladem budiž velice pěkná kolekce historických vozů vlastněná Dopravní podnikem Ostrava. Ve starém železe skončil rovněž sněhový pluh, na jehož stavbu bylo použito podvozku z vyřazené Křižíkovy tramvaje. Za památku na plzeňský tramvajový provoz lze dále považovat pražskou historickou tramvajse číslem 240, v padesátých letech byla zakoupena DP Plzeň, pak provozována zpočátku v osobní dopravě, později sloužila jako pracovní vůz. V sedmdesátých letech se vrátila do Prahy, aby po rekonstrukci sloužila jako historický vůz pro komerční účely. Nezbývá než vyslovit naději, že v budoucnu bude přístup Pmdp k vlastní historii lepší, Plzeň a její doprava si to zcela jistě zaslouží.

Někdy příště vám představím vozidla trolejbusové trakce, se kterými jsme se mohli v minulosti setkat pod plzeňskými dráty.

Vlastimil Leška
 
HOME
UP