Home
Noviny
Kultura
info
v Plzni - 30 dní pro občanský sektor

Celostátní kampaň 30 dní pro občanský sektor zahájena na Rokycansku aneb „kapesní průvodce po neziskových organizacích okresu Rokycany“

Celostátní kampaň neziskových organizací s názvem 30 dní pro občanský sektor byla na Rokycansku zahájena v pátek 15. února setkáním a prezentací zdejších neziskových organizací v prostorách Českobratrské církve evangelické v Jiráskově ulici v Rokycanech.

Hostitelem akce trvající od 14 hodin až do pozdního odpoledne se stala Diakonie ČCE, středisko Přemysla Pittra v Rokycanech. Podle Petra Neumana z Diakonie je těžiště její práce ve streetwork, ale její přirozenou součástí jsou také již zavedené nízkoprahové kluby pro děti a pro mládež. Kromě toho se při Diakonii ustavil velmi neformální Mateřský klub, který zejména matkám s dětmi na mateřské dovolené nabízí každé úterý dopoledne zajímavý program.

Dr. Květoslava Pešková představila Oblastní charitu Rokycany, která se věnuje péči o seniory i zdravotně postižené děti a krom toho poskytuje azyl lidem bez přístřeší. Od sklonku minulého roku provozuje Oblastní charita v prostorách Červeného kříže v Kozlerově ulici denní stacionář právě pro zdravotně postižené děti. Cílem této práce je zprostředkování kontaktu s vrstevníky, podpora seberealizace a samostatnosti dětí, ale také pomoc rodičům, které často postižení dítěte postihne rovněž pocitem izolovanosti a obrácením se k „televizní kultuře“.

Roušku z nesmírně zajímavého rodícího se projektu poodhalila Anna Šímová ze ZO ONKO Rokycany, tedy ze sdružení onkologických pacientů. Celoročním programem organizace jsou přednášky, výlety, ale hlavně osobní kontakt a výměna prožitků a zkušeností. „Pro letošní rok jsme si dali úkol navíc. Protože v ČR ročně onemocní rakovinou prsu 4300 žen, z toho jich pak 1800 umírá, chceme vytvořit profesionální videonahrávku, jejímž cílem bude zlepšení informovanosti žen po ablaci prsu“, zdůrazňuje Šímová. Protože jsem měla možnost nahlédnout do scénáře této budoucí nahrávky, vím, že je rozdělen na tři části. První z nich se bude věnovat šoku z diagnózy a následným krokům vedoucím až k operaci, druhá vysvětlí fázi pooperační. Nahrávka pak ženy dovede až k životu v nových, nemocí změněných podmínkách. Anna Šímová předpokládá, že video, které by mělo být poskytováno pacientkám zdarma, může být za příznivých okolností dokončeno na počátku léta. Sdružení teď ovšem čeká úkol dílčí, který je však podmínkou úspěchu celého projektu: totiž získat sponzory. „Diabetes je nemoc na celý život“, připomněl další z účastníků prezentace, František Poncar, jinak předseda Územní organizace Svazu diabetiků. Diabetem trpí 6 procent populace a každoročně přibývá na 50 tisíc nových onemocnění. Rokycanská organizace má 147 členů, už od roku 1992 organizuje nejenom pro ně, ale také pro zájemce z Hořovic či Chebu rekondiční pobyty, letos se těší už na třináctou rekondici. Kromě toho spolu s hořovickou organizací pořádají rehabilitační plavání v bazénu v Hořovicích, od března roku 1992 organizují poradenské dny v Centru služeb pro zdravotně postižené v Srbově ulici v Rokycanech, a to první úterý v měsíci od 13 do 16 hodin a každé další úterý v měsíci od 9 do 12 hodin. V květnu tohoto roku budou mít malé jubileum, protože dojde na již pětistý den „rokycanského diabetického okénka“. Na letošní 19. říjen plánují rokycanští diabetici už 10. výstavu potřeb pro diabetiky a pro zdravou výživu. „Kromě už tradiční poradny dietní sestry a možnosti nechat si změřit hladinu tělesného tuku chystáme novinky. Lidé budou moci zjistit svůj krevní tlak, glykemii, chystáme také promítání videokazet“, plánuje František Poncar.

Důležitým místem pro rady a podporu lidem se zdravotním postižením je samotné rokycanské Centrum služeb pro zdravotně postižené, které představila Renata Rubášová. Připomíná: „Lidé jsou často bezradní, jak získat příspěvky od úřadů, nevědí, kam se obrátit, ani to, o co vlastně mohou žádat. Centrum nabízí konkrétní specializované programy, časopisy, kontakty na svazy, výrobce potřebných pomůcek. Dnes jsou na Rokycansku svazy pro postižené zrakově, sluchově, diabetem, civilizačními a kardiovaskulárními chorobami a lidé se mohou samozřejmě stát jejich členy.“ Na prezentaci Centrum představilo také klub Korálky pro zdravotně postižené děti společně s jejich tvorbou. Zajímavá nejenom pro postižené z rokycanského okresu, nýbrž všeobecně platná, je informace, že každé centrum zprostředkuje slevy na telefon (bez plateb měsíčního paušálu) osobám starším 15 let s průkazem ZTP/P anebo alespoň s částečnou bezmocností, ale také sluchově postiženým s průkazem ZTP, které jim bylo přiznáno z důvodu praktické nebo úplné hluchoty.

S Jiřím a Olgou Tomášů z OPS Pomocné tlapky dorazila z Oseka do Diakonie i Taira, zlatý retrívr cvičený jako asistenční pes pro vozíčkáře. OPS se už více než půldruhého roku zabývá právě výcvikem asistenčních psů, ale také canisterapií. Taira je speciálně cvičena pro Míšu Zoubkovou z Plzně. Každý takový výcvik má totiž svá specifika podle druhu postižení budoucího majitele psa, a tak k předání Tairy dojde teprve v polovině tohoto roku. Podle Olgy Tomášů stihnou takto vycvičit během roku asi 6 psů, letos už předali jednoho do Hradce Králové. Tomášů se věnují i canisterapii, a tak je Lojza, kterého pro ni vychovali, doslova na roztrhání. Pomáhají ve Zbůchu v zařízení pro tělesně a mentálně postiženou mládež, v plzeňském kojeneckém ústavu, v Berouně v mateřské škole pro děti se smíšenými vadami i v rokycanské Základní škole v Čechově ulici, kde se speciální pedagožka Jana Štercliová denně věnuje také dvěma žáčkům postiženým dětskou mozkovou obrnou.

S plánovanou změnou územního plánu města Rokycany ve prospěch stavby marketu firmy Lidl, která má být situována poblíž křižovatky ulic Plzeňské a Šťáhlavské, tedy na výjezdu směrem k dálnici nebo na původní spojnici na Plzeň, nesouhlasí nově vznikající spolek ZAČ MARKET. Impulsem se staly pokácené vzrostlé duby právě v prostoru žádoucího staveniště. Podle Zdeňka Paula již zahájili mediální kampaň. Jednak proto, aby informovali o nelegálním činu, jehož pachatel není znám, jednak proto, aby vyjádřili vlastní argumenty pro svůj nesouhlas s navrhovanou změnou územního plánu města. ZAČ MARKET podal 7. února žádost o registraci spolku a v Rokycanech tak vznikne další nezisková organizace. Měla bych si odpustit komentář, ale stejně mě napadá otázka: Vůči čemu se tato organizace vymezí po skončení této kauzy?

Klub svobodných demokratů Rokycany představil Petr Hlávka. Klub je sdružením občanů, jejichž cílem je šíření občanského sebevědomí, podpora kultury a rozvoje města. V komunálních volbách pak klub umožňuje nezávislým kandidátům kandidovat do zastupitelstva. Už 8. 1. 2002 byla zkolaudována stavba Klubu komorní kultury na dvoře městské knihovny, k jehož vzniku dali demokraté impuls. Nápadem však práce neskončila, protože pro stavbu získali grant ze Státního fondu kultury a podíleli se rovněž na jejím vybudování. Ve dvoře knihovny tak vzniklo jakési letní minikino, v němž se počítá s dětskými představeními, besedami, snad i s promítáním filmů. Scéna by měla ožít vždycky od dubna do září a nabízí se nejenom rokycanským. Demokraté také připravili a připravují besedy se zastupiteli a se známými osobnostmi. Z letošní nabídky je nejzajímavější zatím předběžně avizovaná beseda s prof. Erazimem Kohákem. Členové Klubu jsou také rozhodnuti věcně připomínkovat stavbu dalšího marketu na území Rokycan.

Pan Horváth představil organizaci Vize Romů. Připomněl, že po minulých „aktivitách“ bývalého romského předáka v Rokycanech mají Romové velké problémy, jsou nesoudržní a především nemají místo, kde by se mohli scházet. Většinová společnost nezná kulturu této minority, podpory se jim však v poslední době dostalo od pravoslavné církve. V budoucnosti by rádi získali objekt Střelnice a vybudovali tam Romské kulturní a duchovní centrum.

Lubomír Spěváček z Lions Clubu Rokycany vysvětlil jeho poslání i samotný vznik klubu v Rokycanech. Mottem „Lionů“ je „we serve“. Tak tomu bylo při založení této dnes již celosvětové organizace mající 1,5 miliónu členů akreditované při OSN po skončení I. světové války, jejímž postiženým organizace pomáhala. V Rokycanech funguje od roku 1996 a má 22 členy. Rokycanskému klubu se podařilo vydat reprezentativní publikaci Rokycansko, výtěžek z jejího prodeje putoval na podporu okresní organizace nevidomých a slabozrakých. Podpořili rovněž Kateřinu Teplou, paralympijskou vítězku z Nagana. Lions Club chystá rovněž besedy se zajímavými osobnostmi, zanedlouho, v sobotu 23. 2. se uskuteční pořad s prof. Kosem o „Nadání manželů Hlávkových“. Kromě toho směřují k natočení CD Big Bandu Jana Vimra, které by mělo vyjít do tohoto května.

Neziskovek, které se setkání zúčastnily, bylo prý 13. Ne všichni zřejmě vystoupili, další nedorazili, protože měli pracovní povinnosti. V Diakonii však vystoupil také starosta města Rokycany Oldřich Kožíšek. Ten zdůraznil, že by bylo dobré, aby aktivity spolků směřovaly ku prospěchu města. To zřejmě proto, že podstatnou část svého příspěvku stejně jako přednosta okresního úřadu Jiří Kupka směřoval k nesouhlasným aktivitám vůči rozhodnutí městského zastupitelstva o výstavbě marketu. Starosta také připomněl akceptování návrhu Lions Clubu na udělení titulu Čestný občan města. K tomu by mělo dojít 7. května.

Květa Matějovcová


Informace o kampani:
           www.icn.cz
 
HOME
UP