Home
Noviny
Kultura
info

 

PLZEŇSKÉ METRO


v Plzni - vembloud - Plzeňské metro dostane zelenou!

 

mapkaPo dálničním obchvatu hrozí Plzni další kontroverzní stavba

Záměrem postavit v Plzni metro se již delší dobu zabývá ÚKRMP (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně), který do budoucna počítá s výraznými změnami v dopravní části územního plánu města Plzně.
Zadání úkolu stavby plzeňského metra bude projednáno již první dubnový den plzeňskou radnicí, v případě kladného výsledku se spustí složitý proces schvalování studií a projektové dokumentace. V průběhu schvalování jednotlivých částí dokumentace se k projektu budou moci vyjádřit i občané.
Na projektu spolupracuje město s Českými drahami. Plzeňské metro bude využívat nový typ obojživelného vozu, který bude jezdit jak na stávajících železničních tratích, tak po tramvajových kolejích. Modely vozů pro plzeňské metro budou od neděle vystaveny v Muzeu Škoda.
Celý systém počítá s vybudováním celkem tří tratí. Jako první bude do provozu uvedena trať Skvrňany - Doubravka probíhající celá po stávající železniční trati. Kromě zastávek v Zadních a Předních Skvrňanech bude zastávka i uprostřed areálu Škoda, kde se počítá též s odbočkou do depa. Další zastávky budou v centru i na Doubravce. Přestupní stanicí bude Hlavní nádraží, kde se kříží tato trasa s trasou ze Slovan. Ta využije stávající železniční vlečku a povede ze železniční stanice Koterov do zastávky Světovar a dále na náměstí Milady Horákové. Teprve zde se trasa zahloubí a povede pod Slovanskou třídou k Hlavnímu nádraží a dále kolem Muzea k sadům Pětatřicátníků a na Severní předměstí, kde již bude využívat stávající tramvajovou trať. Třetí trasa nahradí tramvajovou linku číslo 4.

Předpokládané náklady se odhadují v řádu několika miliard korun a nelze je zatím přesněji stanovit. Jejich výše vyplyne jednak z požadavků dotčených orgánů státní správy a občanských iniciativ, které budou uplatněny při přípravě dokumentace, ale zejména z nabídek na realizaci záměru dle podmínek výběrového řízení. Jejich zveřejnění na internetu se předpokládá ještě před přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek. I přesto, že doprava v Plzni je jednou z nejdůležitějších oblastí, a z městského rozpočtu do ní plynou značné finanční prostředky, investice do plzeňského metra skladbu rozpočtu ve prospěch dopravy značně ovlivní.
Předpokládaný termín zahájení přípravných stavebních prací je předběžně stanoven na květen letošního roku. Dokončení je plánováno již na 1. dubna 2003 a zřejmě se výrazně promítne do ceny stavby.
Podle vyjádření OPP (Odbor památkové péče) je však nepřípustný jakýkoliv zásah do městské památkové rezervace. „Jediné místo, kde jsme ochotni ustoupit, je poddolování Americké třídy v těsném sousedství Městské památkové rezervace. Ostatní části města jsou bez problémů a lze jimi metro vést.“ Zahraniční investoři se o tento projekt zajímali ještě za minulé éry, kdy byla zpracována projektová dokumentace, která však neobdržela schvalovací doložku Báňského úřadu. Potom se na dlouhá léta o tomto projektu nemluvilo. Nyní v souvislosti s chronickými dopravními problémy se stala otázka plzeňského metra znovu aktuální.

Označení jednotlivých stanic plzeňského metra je jen pracovní a není zdaleka konečné. Očekává se, že proběhne rozsáhlá diskuse, do níž se zapojí mnoho občanů města. Návrhy na pojmenování stanic shromažďuje Magistrát města Plzně v informační kanceláři sídlící v přízemí radnice. První veřejná diskuse proběhne již první dubnový den na náměstí Republiky v 15.00 hodin odpoledne.

Kontaktní osoby:
RNDr. Emil CHOCHOLE, ředitel ÚKRMP, tel: 703 5000
Ing. František ZÍDEK, náměstek ředitele ÚKRMP, tel: 703 5004
RNDr. Milan SVOBODA, náměstek ředitele ÚKRMP, tel: 703 5005
Ing. Petr RAŠKA, ÚKRMP, tel: 703 5015-1.4. 2001-

 
HOME
UP